Tự học Linux : Soạn thảo dòng lệnh & Lịch sử lệnh

Linux Bash Shell
(blog-xtraffic.pep.vn)

Trong những phần trước tác giả đã đề nghị bạn đọc thực hiện một vài lệnh của HĐH Linux. Tác giả cho rằng nếu trong quá trình nhập lệnh có xảy ra lỗi thì bạn có thể đoán được cách sửa chúng. Nhưng dù sao cũng có ích nếu đưa ra danh sách ngắn gọn những câu lệnh (hay nói đúng hơn là phím và tổ hợp phím) dùng để soạn thảo dòng lệnh, cũng như gây ảnh hưởng đến cách làm việc của shell bằng bàn phím (bảng 1 – Những phím soạn thảo dòng lệnh).

Read more

Tự học Linux : Console, terminal ảo và shell

Linux : Console, Terminal, Shell

(blog-xtraffic.pep.vn) Khi hệ thống UNIX đầu tiên mới được tạo ra, máy tính còn rất to (mainframe) và người dùng làm việc trên những máy tính này qua một hệ thống những giao diện kế tiếp nhau dùng để kết nối các terminal ở xa. Terminal – thiết bị dùng để giao tiếp giữa người … Read more