[Infographic] Những điều cần biết về Social Media

(blog-xtraffic.pep.vn) Nếu bạn có ý định trở thành một nhà hoạch định chiến lược trong lĩnh vực truyền thông xã hội (Social Media) cho một công ty nào đó thì đoạn Infographic thống kê dưới đây sẽ rất...

Gợi ý về Social Media cho doanh nghiệp

(blog-xtraffic.pep.vn) Social Media đã cách mạng hóa cách các doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng. Phối hợp hiệu quả các công cụ social media là câu hỏi lớn đối với các doanh nghiệp. Các “ông ...