SVN Subversion Logo

Cách cài đặt SVN Server trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Subversion (SVN) là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được các lập trình viên dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. S...