Facebook thay đổi thuật toán EdgeRank phức tạp hơn

(blog-xtraffic.pep.vn) Thuật toán EdgeRank trước kia chỉ bao gồm 3 yếu tố, thì nay đã có khoảng 100.000 yếu tố để quyết định sự xuất hiện của một bài đăng trên News Feed. Theo một số trang tin đưa ti...