[Infographic] 9 bước xây dựng thương hiệu cá nhân

(blog-xtraffic.pep.vn) Thương hiệu cá nhân chính là cách bạn tiếp thị, quảng bá hình ảnh của bản thân. Đây cũng là một việc làm quan trọng và cần thiết cho mỗi người dù với bất kì một mục tiêu nào ch...