Cách tạo và cài đặt Magento làm website thương mại điện tử

(blog-xtraffic.pep.vn) Magento hiện là một trong những nền tảng tốt nhất để làm website thương mại điện tử (e-commerce). Nếu bạn muốn làm 1 shop bán hàng nhỏ cho cá nhân thì WordPress WooCommerce là một sự tốt, nhưng nếu bạn muốn nhiều hơn 1 shop bán hàng thì Magento là sự lựa chọn hàng đầu cho … Read more