[Infographic] Phương pháp tiếp thị B2B

Tiếp thị B2B (Business to Business) chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả. Nếu bạn đang làm tiếp thị trong lĩnh vực B2B và đang cần phải đưa ra một kế hoạch tiếp thị, vậy thì kênh tiếp thị nào sẽ ...