Tối ưu cấu hình WordPress với wp-config.php

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm thế nào để tối ưu WordPress thông qua file cấu hình wp-config.php để giúp website WordPress của bạn nhanh hơn và hiệu quả hơn. wp-config.php là một tập tin PHP nằm trong thư mục chứa website WordPress của bạn, bạn có thể tìm … Read more