Cách cài đặt SVN Server trên CentOS

SVN Subversion Logo

(blog-xtraffic.pep.vn) Subversion (SVN) là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được các lập trình viên dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. SVN cho phép chúng ta khả năng khôi phục các thư mục hoặc tập tin cũ cũng như … Read more