Khởi nghiệp kinh doanh : Phần 2 – Triển khai dự án kinh doanh

Một ý tưởng kinh doanh khả thi, nhận được sự đồng thuận cao là điều kiện cần của khởi sự kinh doanh. Để hiện thực hóa ý tưởng đó cần một quá trình, với những bước không thể bỏ qua nếu muốn khả năng thành công cao. Lập hồ sơ dự án kinh doanh Khi … Read more