Hướng dẫn sử dụng Google Analytics Campaigns để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi (Conversions)

Trong khi bạn có thể dễ dàng thấy lưu lượng truy cập (traffic) thông thường ở Google Analytics của Facebook, Twitter, hoặc các tên miền giới thiệu khác. Sử dụng Google Analytics theo dõi chiến dịch với các tham số UTM (UTM parameters), bạn có thể tìm thấy nhiều điều như lượng truy cập vào … Read more