Những bài học thương hiệu chua xót trong kỷ nguyên số

Internet có tính hai mặt. Nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng sức lan tỏa của Internet để tiếp thị hình ảnh thành công, song cũng có không ít công ty nhận lại quả đắng do coi thường Internet. Sau đây là môt số bài học được Business Insider trích dẫn để giới thiệu đến mọi … Read more