Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS/Server

Vesta là một mã nguồn mở web hosting control panel (tương tự như cPanel) hoàn toàn miễn phí. Với Vesta bạn có thể quản lý VPS/Server của bạn rất trực quan và dễ dàng. Trong bài viết này, xTraffic.pep...