Video online buộc ngành truyền hình phải thay đổi

(blog-xtraffic.pep.vn) Sau khi góp phần “tiêu diệt” báo in, Internet bắt đầu gây ảnh hưởng tới truyền hình, buộc các nhà đài buộc phải thích nghi với máy tính bảng và dịch vụ video theo yêu cầu để có...