Quảng cáo truyền miệng – Word of Mouth

(blog-xtraffic.pep.vn) (Word of Mouth – truyền miệng) Quảng cáo truyền miệng là hình thức tiếp thị được thực hiện dựa trên thói quen trao đổi, giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người. Người tiếp ...

Viral Marketing (Marketing lan truyền) là gì?

(blog-xtraffic.pep.vn) Giống như cách thức lan truyền của một con virus. Hình thức quảng cáo này bắt đầu từ giả thuyết một khách hàng luôn kể cho người khác nghe về sản phẩm hoặc dich vụ của bạn mà k...