Quảng cáo truyền miệng – Word of Mouth

(Word of Mouth – truyền miệng) Quảng cáo truyền miệng là hình thức tiếp thị được thực hiện dựa trên thói quen trao đổi, giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người. Người tiếp nhận sẽ được lĩnh hội các thông tin về thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ từ người truyền đạt một … Read more

Viral Marketing (Marketing lan truyền) là gì?

Giống như cách thức lan truyền của một con virus. Hình thức quảng cáo này bắt đầu từ giả thuyết một khách hàng luôn kể cho người khác nghe về sản phẩm hoặc dich vụ của bạn mà khách hàng cảm thấy hài lòng khi sử dụng. Viral Marketing mô tả chiến thuật khuyến khích … Read more