Dùng Tiếng Việt để xây dựng thương hiệu Việt

(blog-xtraffic.pep.vn) Không tự tin dùng tiếng Việt để xây dựng thương hiệu Việt là một thực tế buồn đang diễn ra trong cộng đồng doanh nghiệp VN. Không khó để nhận ra điều đó từ ngành thời trang may...