[Infographic] 9 bước xây dựng thương hiệu cá nhân

(blog-xtraffic.pep.vn) Thương hiệu cá nhân chính là cách bạn tiếp thị, quảng bá hình ảnh của bản thân. Đây cũng là một việc làm quan trọng và cần thiết cho mỗi người dù với bất kì một mục tiêu nào ch...

Dùng Tiếng Việt để xây dựng thương hiệu Việt

(blog-xtraffic.pep.vn) Không tự tin dùng tiếng Việt để xây dựng thương hiệu Việt là một thực tế buồn đang diễn ra trong cộng đồng doanh nghiệp VN. Không khó để nhận ra điều đó từ ngành thời trang may...