Khởi nghiệp kinh doanh : Phần 1 – Khám phá ý tưởng kinh doanh

(blog-xtraffic.pep.vn) Ý tưởng kinh doanh là khởi đầu của sự nghiệp làm chủ. Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp không trụ được sau 2 năm hoạt động có một phần nguyên nhân là do khởi sự từ ý tưởng kinh doanh thiếu khả thi, chuẩn bị sơ sài, thiếu sự đồng thuận của các bên … Read more