WordPress Cơ Bản : Cách Việt hoá WordPress

Theo mặc định thì WordPress sẽ sử dụng Tiếng Anh (English) làm ngôn ngữ hiển thị cho toàn bộ website. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó mà bạn cần hiển thị Tiếng Việt (Vietnamese) cho WordPress của mình thì bài này sẽ hướng dẫn bạn cách Việt hoá WordPress.

Trước tiên, bạn cần cài đặt thành công website WordPress (nếu bạn chưa cài đặt thì có thể xem cách tạo và cài đặt website WordPress tại đây).

Bước 1 : Bạn vào đây để download file ngôn ngữ Tiếng Việt cho WordPress. Sau đó bạn giải nén sẽ thấy thư mục “/languages/…“.

WordPress Cơ Bản : Cách Việt hoá WordPress - Việt hoá WordPress Cơ Bản - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Bên trong thư mục languages

Bước 2 : Bạn upload nguyên thư mục “/languages/” vào thư mục “/wp-content/” của WordPress.

WordPress Cơ Bản : Cách Việt hoá WordPress - Việt hoá WordPress Cơ Bản - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Upload thư mục languages lên /wp-content/

Bước 3 : Bạn mở file “wp-config.php” và thêm vào dòng sau :

define ('WPLANG', 'vi');

Lưu ý : Nếu bạn đang xài WordPress 4.0 trở lên thì có thể bỏ qua bước 3 này.

Bước 4 : Bạn vào trang “/wp-admin/” -> Settings -> General -> Site Language -> Chọn “vi” -> Nhấn “Save Changes

WordPress Cơ Bản : Cách Việt hoá WordPress - Việt hoá WordPress Cơ Bản - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Thiết lập ngôn ngữ Tiếng Việt trong /wp-admin/

Nếu thành công thì bạn sẽ thấy toàn bộ ngôn ngữ trong trang quản trị từ Tiếng Anh sẽ chuyển thành Tiếng Việt :)

Leave a Comment