Hướng dẫn sử dụng Bitly

Bitly là một dịch vụ rút ngắn URL (URL shortening) miễn phí và phổ biến trên mạng Internet hiện nay. Trong bài viết này, xTraffic sẽ giới thiệu với các bạn cách đăng ký & sử dụng các chức năng của Bitly.com.

Đăng ký tài khoản Bitly

Để đăng ký tài khoản tại Bitly, bạn vào trang chủ của Bitly tại đây rồi nhấn vào nút “Sign up” để vào trang đăng ký (hoặc bạn có thể vào thẳng trang đăng ký tài khoản của Bitly tại đây)

Hướng dẫn sử dụng Bitly - bitly - Phát triển website
Trang đăng ký tài khoản của Bitly (Hình 1)

Trong trang đăng ký tài khoản của Bitly (Hình 1), bạn có thể sử dụng tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn để đăng ký tài khoản bằng cách nhấn vào nút số 1 hoặc số 2 trên hình 1.

Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ email của mình để đăng ký tài khoản bằng cách nhập các thông tin tương ứng vào khung số 4 trên hình 1.

Xác thực địa chỉ email

Hướng dẫn sử dụng Bitly - bitly - Phát triển website
Trang thiết lập thông tin tài khoản Bitly (Hình 2)

Bạn vào trang thiết lập thông tin tài khoản Bitly bằng cách nhấn vào nút “SETTINGS” (số 2 trên hình 2) hoặc truy cập trực tiếp tại đây

Nếu bạn thấy dòng chữ màu đỏ “not verified” tức là bạn chưa xác thực địa chỉ email của bạn tại Bitly. Để thực hiện việc xác thực địa chỉ email, bạn nhấn vào chữ “Click here” (số 1 trên hình 2) để yêu cầu Bitly gửi email chứa thông tin xác thực đến địa chỉ email của bạn. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn trong email mà Bitly gửi đến để thực hiện việc xác thực.

Cách lấy API key của Bitly

Thông số API key của Bitly được dùng để sử dụng dịch vụ của Bitly thông qua các hàm Javascript mà Bitly cung cấp. Để lấy thông số API key cho tài khoản của bạn, bạn truy cập vào trang bitly này

Hướng dẫn sử dụng Bitly - bitly - Phát triển website
Trang thông tin Bitly API key (Hình 3)

Tại trang API key của Bitly, bạn sẽ thấy 2 thông số là “bitly Username” (số 1 trên hình 3) & “bitly API key” (số 2 trên hình 3), đây là các thông số cần thiết để bạn sử dụng API của Bitly.

Leave a Comment