Toàn cảnh nơi làm việc của Facebook

(blog-xtraffic.pep.vn) Văn phòng làm việc của Công ty Facebook thể hiện phong cách cởi mở, sáng tạo của các nhân viên, những người có tuổi đời còn rất trẻ.Bài "Toàn cảnh nơi làm việc của Facebook" đư...

Facebook là gì?

(blog-xtraffic.pep.vn) Facebook là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí. Tên của nó xuất phát từ tên của cuốn sách cho học sinh được phát vào đầu năm học tại một số trường đại học tại Mỹ để gi...