Fix lỗi Nginx 502 Bad Gateway : upstream sent too big header

Nginx 502 Bad Gateway

(blog-xtraffic.pep.vn) Khi bạn gặp lỗi 502 Bad Gateway trên Nginx thì việc đầu tiên là bạn phải coi file log của Nginx trên VPS, thông thường sẽ nằm tại “/var/log/nginx/error.log” nếu bạn cài đặt Nginx theo hướng dẫn tại bài viết này. Khi bạn mở file log ra và kéo xuống dưới cùng sẽ thấy … Read more

Enable Gzip Compression Nginx

Nginx Logo

(blog-xtraffic.pep.vn) xTraffic.pep.vn đã giới thiệu với các bạn cách bật Gzip trên Apache. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến với các bạn cách bật Gzip Compression trên web server chạy Nginx. Nếu bạn chưa biết cách cài đặt Nginx thì có thể xem thêm cách cài đặt Nginx + PHP-FPM + … Read more

Cách chuyển hướng (redirect) URL Nginx

Nginx Logo

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài viết này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển hướng (redirect) website trên Web Server sử dụng Nginx. Những trường hợp cần chuyển hướng website Khi bạn có domain chính + domain phụ và muốn chuyển hướng tất cả các truy cập từ domain phụ qua domain chính Khi bạn có 1 domain mới + 1 domain … Read more

Fix lỗi Nginx : 413 Request Entity Too Large

(blog-xtraffic.pep.vn) Nếu bạn đang sử dụng Nginx và gặp lỗi “413 Request Entity Too Large” thì do cấu hình mặc định “client_max_body_size” của Nginx thấp hơn so với nhu cầu của bạn. client_max_body_size là một chỉ thị của Nginx nhằm giới hạn kích cỡ tối đa của một truy vấn gửi dữ liệu lên Server … Read more

Hướng dẫn cách cài đặt WordPress với HHVM + Nginx + MySQL

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt WordPress với HHVM + Nginx + MySQL để tăng tốc WordPress tốt nhất. Bài hướng dẫn này, xTraffic.pep.vn sẽ cài đặt website WordPress tại thư mục “/home/websites/wordpress/” với domain là “wordpress-test.pep.vn“, hhvm sẽ chạy trên port 9001, các bạn chỉ cần lưu ý và … Read more

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trọn bộ Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS (Linux) để chạy các ứng dụng web và blog bằng VPS hay Server của bạn LEMP là gì? LEMP là từ viết tắt của các khái niệm sau : L : Linux (ở đây chúng ta … Read more

Hướng dẫn cách cài đặt Nginx trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Nginx là gì? Nginx là một phần mềm máy chủ web hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt hơn và nhẹ hơn so với apache (bạn có thể xem thêm thông tin về Nginx tại đây) Cách cài đặt Nginx trên Centos Bài hướng dẫn này đòi hỏi bạn phải có … Read more

Nginx là gì?

Nginx Logo

(blog-xtraffic.pep.vn) Nginx là một máy chủ proxy ngược mã nguồn mở (open source reverse proxy server) sử dụng phổ biến giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP , cũng như dùng làm cân bằng tải (load balancer), HTTP cache và máy chủ web (web server). Dự án Nginx tập trung vào việc phục vụ … Read more