Squid Logo

Cách cài đặt Squid Proxy trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Squid là gì? Squid là một phần mềm Proxy Server dùng cho việc lưu trữ cache và lọc nội dung web. Squid hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP,… giúp bạn tiết kiệm băng thô...
Memcached Logo

Cách cài đặt Memcached trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Memcached là hệ thống phân phối và lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) giúp tăng tốc website rất hiệu quả do cơ chế lưu trữ đơn giản (key – value) và được lưu trữ hoàn toàn trên R...
Memcached Logo

Memcached là gì?

(blog-xtraffic.pep.vn) Memcached (Mem-Cache-D) là hệ thống phân phối và lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) chứa dữ liệu trên RAM. Memcached là một mã nguồn mở và miễn phí chủ yếu dùng để làm bộ nhớ đệm nhằm ...
ftp-server-centos

Cách cài đặt FTP Server trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài này xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách cài đặt và cấu hình FTP Server (ở đây là vsftpd – Very Secure Ftp Daemon) trên CentOS 6. Cài đặt vsftpd trên ...
Varnish Cache

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách cài đặt Varnish Cache trên Linux CentOS. Varnish Cache là gì? Varnish Cache là một phần mềm tăng tốc website (web a...
SVN Subversion Logo

Cách cài đặt SVN Server trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Subversion (SVN) là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được các lập trình viên dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. S...

Cách cài đặt và cấu hình Samba trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Samba là gì? Samba là một phần mềm miễn phí chủ yếu dùng để chia sẻ file giữa các nền tảng khác nhau như Windows và Linux bằng cách sử dụng giao thức SMB/CIFS. Cách cài đặt Sam...