Những công cụ SEO miễn phí & hữu ích (P3)

Tiếp theo phần 2 “Những công cụ SEO miễn phí & hữu ích”, xTraffic.pep.vn giới thiệu tiếp phần 3 bao gồm Tools Suite, Email Tools, Local Tools, Speed Tools, Competitive Intelligence, Other Tools Tools Suite 67. Bing Webmaster Tools (Tools Suite) http://www.bing.com/toolbox/webmaster Có chức năng tương tự như Google, Bing cũng cung cấp một bộ công … Read more

Những công cụ SEO miễn phí & hữu ích (P2)

Tiếp theo phần 1 “Những công cụ SEO miễn phí & hữu ích”, xTraffic.pep.vn giới thiệu tiếp phần 2 bao gồm Social Tools, Productivity, Technical SEO, Analytics Tools Social Tools 32. Bitly (Social) https://bitly.com/ Hầu hết mọi người sử dụng bitly để rút gọn URL, nhưng sức mạnh thật sự của trang này lại là phân tích. 33. … Read more