Những con số cần biết trong kinh doanh

Những người làm kinh doanh không những biết mà cần hiểu “7 con số” được liệt kê dưới đây để phát triển công việc kinh doanh của mình. Những con số là ngôn ngữ của kinh doanh, là yếu tố cu...