Làm gì khi ngân sách marketing quá it?

(blog-xtraffic.pep.vn) Trước hết cần phải khẳng định rằng chẳng có ngân sách marketing nào là dư dả hết. “Thuyền to thì sóng to”. Nhãn hiệu lớn như Sunsilk, tiêu tiền vài triệu đô la hàng...