Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising – Internet Advertising) là gì?

Quảng cáo trực tuyến (Tiếng Anh là Online Advertising hoặc Internet Advertising) là một hình thức quảng bá sử dụng môi trường internet để đưa thông điệp Marketing đến khách hàng mục tiêu. Trong bài viết này, xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu tổng quan về quảng cáo trực tuyến là gì, các loại hình quảng cáo … Read more