Thiết kế & phát triển website thân thiện với công cụ tìm kiếm – Thẻ meta

Thẻ meta ban đầu được tạo ra nhằm thay thế nội dung hiện thị của một website. Với danh sách dưới đây, bạn sẽ được cung cấp thông tin về một số thẻ meta cơ bản kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Meta robot Thẻ meta robot thường được sử dụng để ngăn chặn … Read more