Squid Logo

Cách cài đặt Squid Proxy trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Squid là gì? Squid là một phần mềm Proxy Server dùng cho việc lưu trữ cache và lọc nội dung web. Squid hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP,… giúp bạn tiết kiệm băng thô...