Cách cài đặt và cấu hình Samba trên CentOS

Samba là gì? Samba là một phần mềm miễn phí chủ yếu dùng để chia sẻ file giữa các nền tảng khác nhau như Windows và Linux bằng cách sử dụng giao thức SMB/CIFS. Cách cài đặt Samba trên CentOS Sau đây ...