WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress

WordPress là nền tảng được dùng phổ biến nhất trên các website do tính đơn giản, dễ sử dụng và nhiều chương trình hỗ trợ. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và tạo 1 website cơ bản với WordPress.

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Làm thế nào để cài đặt WordPress – How to install WordPress

Chuẩn bị domain & database cho website

Để website hoạt động được thì trước tiên website cần phải có domain/subdomain trỏ về host và 1 database để lưu trữ dữ liệu của website. Điều này thực hiện khá dễ dàng và trực quan với cPanel (được sử dụng ở hầu hết các shared hosting).

Đầu tiên, bạn cần vào trang quản lý tên miền của bạn và tạo 1 record A trỏ đến địa chỉ IP của host (ở bài này mình sẽ sử dụng subdomain là blog.pep.vn để làm ví dụ hướng dẫn). Sau khi trỏ subdomain vào địa chỉ IP của host thì bạn làm theo các bước hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Bước 1 : Tạo subdomain trên shared hosting

Bạn vào cPanel của shared hosting sẽ thấy như hình 1 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Subdomains cPanel (Hình 1)

Bạn nhấn vào Subdomains (số 1 trên hình 1) để vào trang tạo subdomain cho website như hình 2 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Create Subdomains cPanel (Hình 2)

Bạn nhập subdomain vào khung số 1 trên hình 2 (ở đây mình tạo blog.pep.vn làm ví dụ nên nhập “blog” vào đây). Nhập đường dẫn thư mục chứa website vào khung số 2 trên hình 2. Sau đó nhấn vào nút “Create” (số 3 trên hình 3) để tạo subdmain và thư mục cho website (nếu thư mục chưa có thì cPanel sẽ tự tạo cho bạn)

Bước 2 : Tạo database MySQL cho website

Database là nơi để chứa và xử lý dữ liệu cho website. Bạn vào trang chủ cPanel của hosting sẽ thấy mục quản lý database như hình 3 bên dưới. Bạn nhấn vào biểu tượng MySQL (số 1 trên hình 3) để vào trang quản lý database

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Database MySQL cPanel (Hình 3)

Bạn nhập tên database vào khung số 1 trên hình 4 bên dưới; lưu ý là tên database nên viết bằng chữ thường (chữ cái và chữ số), không có ký tự đặc biệt. Sau đó bạn nhấn vào nút “Create Database” (số 2 trên hình 4) để tạo database cho website

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Create Database MySQL cPanel (Hình 4)

Bước 3 : Tạo user quản lý database MySQL

Có database rồi thì bạn cần phải tạo và phân quyền cho user để quản lý database này. Quay trở lại trang quản lý Database, bạn nhập đầy đủ các mục sau theo hình 5 bên dưới :

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Create Database MySQL Users cPanel (Hình 5)
 • Username của user vào khung số 1 trên hình 5
 • Password của user vào khung số 2 trên hình 5
 • Nhập lại Password của user vào khung số 3 trên hình 5

Sau đó nhấn vào nút “Create User” (số 4 trên hình 5) để thực hiện việc tạo user.

Bước 4 : Phân quyền cho user quản lý database

Sau khi bạn đã tạo user & database cho website, bạn cần phải phân quyền cho user để quản lý & truy vấn database. Để thực hiện việc này, bạn vào trang quản lý database của cPanel như hình 6 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Add User To Database MySQL cPanel (Hình 6)

Bạn chọn user (khung số 1 trên hình 6) & database (khung số 2 trên hình 6) để phân quyền cho user sử dụng database này. Sau đó nhấn vào nút “Add” để sang bước tiếp theo là chọn các quyền cho user đối với database này.

Hình 7 bên dưới là trang phân quyền cho user với database bạn chọn ở bước trên (hình 6) :

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Manage User Privileges MySQL cPanel (Hình 7)

Bạn có thể chọn và phân từng quyền cho user, nhưng để nhanh thì đánh dấu vào “All Privileges” (số 1 trên hình 7) để phân tất cả các quyền được liệt kê, sau đó nhấn vào nút “Make Changes” (số 2 trên hình 7) để thực hiện việc phân quyền cho user.

Cài đặt website WordPress

Bước 5 : Download source WordPress

Bạn vào link này https://wordpress.org/download/ để đến trang chính thức của WordPress để download source có giao diện như hình 8 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Download WordPress (Hình 8)

Bạn nhấn vào nút “Download WordPress” (số 1 trên hình 8) để download source code của WordPress về máy.

Sau khi download xong, bạn giải nén (extract) tập tin zip vừa download ra và tìm bên trong thư mục có danh sách các thư mục và tập tin như hình 9 bên dưới thì upload toàn bộ các thư mục và tập tin trong danh sách này lên thư mục bạn vừa tạo tại hình 2 bước 1 “Tạo subdomain trên shared hosting” (ở ví dụ này mình dùng thư mục “/public_html/blog/” để làm thư mục chứa website nên mình sẽ upload vào thư mục này – Xem thêm “Những chương trình FTP Clients tốt nhất cho Webmasters“)

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
List Files & Folders WordPress (Hình 9)

Bước 6 : Cài đặt và cấu hình WordPress

Sau khi upload xong các files & folders ở hình 9 lên host, bạn truy cập vào website WordPress của bạn bằng trình duyệt (trong ví dụ này là http://blog.pep.vn/ ) bạn sẽ thấy giao diện như hình 10 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Languages WordPress (Hình 10)

Ở đây mình chọn tiếng anh là “English (United States)” (các thông báo, hướng dẫn trong trang admin sẽ sử dụng tiếng anh), sau đó bạn nhấn vào nút “Continue” để đến bước tiếp theo có giao diện như hình 11 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Before Install WordPress (Hình 11)

Hình 11 bên trên là những bước hướng dẫn cơ bản trước khi xử lý cài đặt WordPress, theo đó bạn cần chuẩn bị trước những mục sau :

 • Database (đã thực hiện ở bước bên trên)
 • User quản lý database (đã thực hiện ở bước bên trên)
 • Tập tin “wp-config.php” : nếu bạn đã phân quyền đọc và ghi cho thư mục chứa website (ở ví dụ này là “/public_html/blog/“) thì WordPress sẽ tự động tạo file  “wp-config.php” trong thư mục này, nếu không thì quá trình cài đặt sẽ thất bại.

Sau khi chuẩn bị hết các yêu cầu của WordPress, bạn nhấn vào nút “Let’s go!” để đến bước tiếp theo có giao diện như hình 12 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Database Connection Details WordPress (Hình 12)

Tại bước ở hình 12 này, WordPress yêu cầu bạn nhập các thông tin liên quan đến database cho website, bạn nhập các thông tin sau :

 • Database Name (số 1 trên hình 12) : Bạn nhập vào đây tên cơ sở dữ liệu bạn vừa tạo ở “Bước 2 : Tạo database MySQL cho website” (hình 4). Lưu ý ở đây bạn phải nhập đầy đủ (trong trường hợp ví dụ này là “pepvn_blog” chứ không phải là “blog”)
 • User Name (số 2 trên hình 12) : Bạn nhập vào đây tên username của user bạn vừa tạo ở “Bước 3 : Tạo user quản lý database MySQL” (hình 5). Lưu ý ở đây bạn phải nhập đầy đủ (trong trường hợp ví dụ này là “pepvn_admin” chứ không phải là “admin”)
 • Password (số 3 trên hình 12) : Bạn nhập vào đây password của user bạn vừa tạo ở “Bước 3 : Tạo user quản lý database MySQL” (hình 5).
 • Database Host (số 4 trên hình 12) : Trong trường hợp bạn chứa database tại host khác thì bạn nhập vào đây địa chỉ IP của host chứa database. Nếu database nằm cùng với host chứa thư mục web thì bạn nhập vào đây là “localhost” như ví dụ tại hình 12
 • Table Prefix (số 5 trên hình 12) : nếu bạn chứa dữ liệu của nhiều trang trên cùng 1 database thì bạn cần nhập vào đây giá trị tương ứng của từng site (ví dụ : “site1_wp_”, “site2_wp_”,…) để tránh bị trùng dữ liệu của các site làm WordPress chạy không đúng. Nếu bạn chỉ chứa dữ liệu của 1 site duy nhất trên 1 database thì bạn để nguyên giá trị mặc định là “wp_”.

Sau khi nhập đầy đủ các giá trị yêu cầu của WordPress, bạn nhấn vào nút “Submit” (số 6 trên hình 12) để chuyển đến bước tiếp theo như hình 13 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Run The Install WordPress (Hình 13)

Bạn tiếp tục nhấn vào nút “Run the install” (hình 13) để tiếp tục. Một giao diện yêu cầu nhập thông tin cho website WordPress của bạn được xuất hiện như hình 14 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Information WordPress (Hình 14)

Bạn nhập đầy đủ các thông tin sau theo yêu cầu của WordPress (hình 14) :

 • Site Title (số 1 trên hình 14) : Tiêu đề website của bạn, bạn nhập vào đây nội dung chính mà website của bạn muốn truyền tải. Tiêu đề này sẽ xuất hiện trong thẻ <title></title> tại trang chủ, do đó tiêu đề website sẽ ảnh hưởng mạnh đến từ khoá chính của website.
 • Username (số 2 trên hình 14) : Tên đăng nhập của người quản trị website, bạn sẽ dùng tên đăng nhập này để quản lý mọi vấn đề website WordPress của bạn, như : thay đổi giao diện (theme), cài đặt plugin mới,đăng bài viết mới, xoá/chỉnh sửa bài viết, thêm/xoá/phân quyền người dùng,…
 • Password, twice (số 3 + số 4 trên hình 14) : Nhập password 2 lần (giống nhau) của username vào khung số 3 & số 4 trên hình 14
 • Your E-mail (số 5 trên hình 14) : địa chỉ email của người quản trị blog, đây sẽ là địa chỉ email để nhận tất cả các thông báo từ website WordPress của bạn
 • Privacy (số 6 trên hình 14) : đây là mục riêng tư, nếu bạn làm website WordPress để công khai và muốn hiển thị trên các công cụ tìm kiếm (google.com, bing.com, yahoo.com,…) thì CHỌN mục này (và ngược lại). Nếu bạn không chọn mục này thì WordPress sẽ thông báo đến các bot của các công cụ tìm kiếm là không được lập chỉ mục (index) website này của bạn.

Sau đó bạn nhấn vào nút “Install WordPress” để thực hiện việc cài đặt WordPress

Nếu mọi việc thành công, thì bạn sẽ nhận được thông báo như giao diện của hình 15 bên dưới

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
WordPress Installed Successfully (Hình15)

Bạn nhấn vào nút “Log In” (trên hình 15) để đăng nhập vào trang quản trị của website WordPress.

Bạn dùng username và password của người quản trị website mà bạn vừa tạo ở bước trên (hình 14) để đăng nhập vào trang quản trị website. Nếu thành công thì bạn sẽ thấy được giao diện của trang quản trị WordPress như hình16 bên dưới.

WordPress Cơ Bản : Cách tạo và cài đặt website WordPress - cách tạo và cài đặt How to install WordPress - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
WordPress Dashboard (Hình 16)

Đến đây là bạn đã thực hiện thành công việc tạo và cài đặt website WordPress. Trong các bài WordPress cơ bản tiếp theo, mình sẽ trình bày thêm cách sử dụng plugin, thay đổi theme và quản lý bài viết,… tại trang chuyên đề WordPress của xTraffic : http://blog-xtraffic.pep.vn/category/phat-trien-website/blog/wordpress/ ,  các bạn chú ý đón xem nhé.

Leave a Comment