Quảng cáo di động dự kiến đạt doanh thu 31 tỷ USD trong năm 2014.

Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động

Lĩnh vực quảng cáo di động đạt doanh thu 18 tỷ USD năm 2013. Trong đó, Google và Facebook thu về gần 67% số này. Mức doanh thu dự tính sẽ tăng tới 31 tỷ USD trong năm 2014, chiếm một phần tư tổng chi...