Advertising network – Ad Network – Mạng quảng cáo trực tuyến là gì?

(blog-xtraffic.pep.vn) Advertising network (Ad Network – Mạng quảng cáo trực tuyến) là một mạng lưới do một đơn vị trung gian làm cầu nối giữa người mua quảng cáo ( Advertiser – nhà quảng cáo) và người bán quảng cáo ( Publisher – nhà xuất bản website). Advertiser là những người cần mua quảng cáo để quảng bá thông … Read more