Bounce Rate là gì?

(blog-xtraffic.pep.vn) Bounce Rate là một thuật ngữ Internet marketing được sử dụng trong phân tích hiệu quả lưu lượng truy cập của một website. Bounce Rate đại diện cho tỷ lệ khách truy cập đã vào t...