Cách thêm chức năng bình luận (comments) của Facebook vào website

Trong bài viết này, xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến với các bạn cách thêm chức năng bình luận của Facebook (comments plugin) vào website của bạn và cách quản lý các bình luận đó để đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay số lượng người dùng Facebook đã lên đến hàng tỷ tài khoản và … Read more

Bạn đã có một chiến lược nào cho Facebook Marketing?

Nếu bạn không có một chiến lược và mục tiêu rõ ràng cho fanpage của mình, bạn sẽ bỏ qua một món lợi lớn khi sử dụng social media. Một chiến lược FB marketing không nên đứng riêng rẽ mà cần phải được tiến hành chặt chẽ trong kế hoạch marketing tổng thể. Bạn cần … Read more