Email Marketing : Khi marketers không thể thiếu email marketing

Mỗi ngày chắc hẳn bạn đều nhận được rất nhiều email từ tám phương tứ hướng đổ vào inbox. Bài viết này sẽ hệ thống lại cho chúng ta những trường hợp phổ biến Marketers sử dụng email marketing. I XÁC NHẬN. 1. Sau khi đăng kí tài khoản hoặc nhận bản tin ở một … Read more