ftp-server-centos

Cách cài đặt FTP Server trên CentOS

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài này xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách cài đặt và cấu hình FTP Server (ở đây là vsftpd – Very Secure Ftp Daemon) trên CentOS 6. Cài đặt vsftpd trên ...