Thiết kế & phát triển website thân thiện với công cụ tìm kiếm – Cấu trúc URL

URL – được coi là địa chỉ của mỗi tài liệu cụ thể (có thể là trang web, hình ảnh, pdf,…) trong thế giới web. Dưới góc nhìn nhận của các máy tìm kiếm, URL mang giá trị khá lớn và chúng có mặt ở nhiều vị trí quan trọng khác nhau. Cấu trúc URL Kể … Read more