Quảng cáo truyền miệng – Word of Mouth

(blog-xtraffic.pep.vn) (Word of Mouth – truyền miệng) Quảng cáo truyền miệng là hình thức tiếp thị được thực hiện dựa trên thói quen trao đổi, giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người. Người tiếp ...