Hướng dẫn cách cài đặt MongoDB

Nếu bạn đang cần một hệ cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở và miễn phí thì MongoDB là một sự lựa chọn rất tốt. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu MongoDB là gì và cách cài đặt MongoDB.

Hướng dẫn cách cài đặt MongoDB - MongoDB NoSQL - Cơ sở dữ liệu - Database Phát triển website
MongoDB Logo

MongoDB là gì?

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở và miễn phí. Các dữ liệu được MongoDB lưu trữ dưới dạng JSON (Hứong tài liệu – Document-oriented). MongoDB được công ty 10gen (bây giờ là MongoDB Inc.) phát triển lần đầu vào tháng 10 năm 2007 và chuyển thành mã nguồn mở vào năm 2009. MongoDB hiện đang là một trong những hệ cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất thể giới.

Hướng dẫn cách cài đặt MongoDB

Cài đặt MongoDB trên CentOS (Linux)

Đầu tiên bạn tạo 1 file “/etc/yum.repos.d/mongodb.repo” có nội dung như sau :

Đối với hệ điều hành 64 bit :

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
gpgcheck=0
enabled=1

Đối với hệ điều hành 64 bit :

[mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/i686/
gpgcheck=0
enabled=1

Sau đó bạn chạy lệnh SSH sau để cài đặt MongoDB bằng YUM :

sudo yum install -y mongodb-org

Khởi động MongoDB :

sudo service mongod start

Kiểm tra tình trạng của MongoDB :

sudo service mongod status

Cài đặt MongoDB trên Windows

Đầu tiên, bạn vào trang http://www.mongodb.org/downloads để tải về tập tin tương ứng với hệ điều hành Windows của bạn (nhớ chọn file .msi để cài đặt tự động)

Sau khi tải xong bạn chạy file mongodb….msi tương ứng để cài đặt như các phần mềm khác cho Windows

Các thư mục và file cấu hình của MongoDB

Sau đây là danh sách các thư mục và tập tin mà MongoDB sử dụng :

/var/lib/mongo” : Chứa dữ liệu của database
/var/log/mongodb” : chứa log của database
/etc/mongodb.conf” : tập tin cấu hình (config) của MongoDB

Các lệnh thường dùng của MongoDB

Sau khi cài đặt thành công MongoDB, bạn nên chạy lệnh sau để server tự khởi động MongoDB mỗi khi server khởi động (boot) :

sudo chkconfig --levels 235 mongod on

Để khởi động MongoDB bạn có thể dùng lệnh sau :

sudo service mongod start

Để khởi động lại MongoDB bạn có thể dùng lệnh sau :

sudo service mongod restart

Để ngừng MongoDB bạn có thể dùng lệnh sau :

sudo service mongod stop

Leave a Comment