Linux Bash Shell

Tự học Linux : Soạn thảo dòng lệnh & Lịch sử lệnh...

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong những phần trước tác giả đã đề nghị bạn đọc thực hiện một vài lệnh của HĐH Linux. Tác giả cho rằng nếu trong quá trình nhập lệnh có xảy ra lỗi thì bạn có thể đoán được cá...
Linux : Console, Terminal, Shell

Tự học Linux : Console, terminal ảo và shell

(blog-xtraffic.pep.vn) Khi hệ thống UNIX đầu tiên mới được tạo ra, máy tính còn rất to (mainframe) và người dùng làm việc trên những máy tính này qua một hệ thống những giao diện kế tiếp nhau dùng để...