Tự học Linux : Console, terminal ảo và shell

Linux : Console, Terminal, Shell

(blog-xtraffic.pep.vn) Khi hệ thống UNIX đầu tiên mới được tạo ra, máy tính còn rất to (mainframe) và người dùng làm việc trên những máy tính này qua một hệ thống những giao diện kế tiếp nhau dùng để kết nối các terminal ở xa. Terminal – thiết bị dùng để giao tiếp giữa người … Read more