Nơi làm việc của tương lai : Kết nối, hợp tác, sáng tạo

Internet of Things (kết nối mọi thứ) đã định hình lại tất cả khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả cách chúng ta xử lý công việc và nơi chúng ta làm việc. Hãy nhớ lại những năm 1950, khi điện thoại là thiết bị duy nhất kết nối trong các văn phòng điển … Read more

5 cách để sáng tạo nhanh hơn

Các nhà điều hành cấp cao quá chú trọng sử dụng các công cụ đòn bẩy để thúc đẩy mọi việc đi nhanh hơn (ví dụ như giao thời hạn gấp rút, tiêu tốn hàng đống nguồn lực cho một dự án, kiểm tra quá thường xuyên…). Trong khi điều này lại không mang đến … Read more

Những quảng cáo thông minh

Không quá cầu kỳ, nhưng những ý tưởng đơn giản này lại đầy sáng tạo và khiến người xem thích thú. 1. Một chiếc bút đánh dấu FedEx Kinkos khổng lồ được đặt giữa đường là sự minh họa không thể chân thực hơn. 2. Với NIVEA, bạn có thể tạm biệt những nốt mụn … Read more