Khởi nghiệp : Tìm kiếm nhà đồng sáng lập không dễ dàng

(blog-xtraffic.pep.vn) Hợp tác khởi nghiệp (startup) vốn dĩ là chuyện lớn. Nếu so sánh với hôn nhân thì cũng có điểm chung. Trước hết là các nhà đồng sáng lập (co-founder) phải tìm hiểu kỹ về nhau, chấp nhận và cam kết duy trì sự phối hợp lâu dài ít nhất là đến khi doanh … Read more