Cách đánh giá, kiểm tra chất lượng VPS và Server Linux

Nếu bạn đang sử dụng VPS hoặc Server từ nhà cung cấp nào đó, tất nhiên bạn sẽ muốn có những thông tin chi tiết về chất lượng của VPS hoặc Server mà bạn đang sử dụng. xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra và đánh giá chất lượng của VPS hoặc Server Linux bằng cách sử dụng nhiều phần mềm hỗ trợ khác nhau.

Để thực hiện được theo bài hướng dẫn này, đầu tiên bạn cần phải có những điều kiện sau :

 • Bạn phải có quyền quản trị root trên VPS hoặc Server của mình
 • VPS hoặc Server sử dụng hệ điều hành CentOS
 • Phần mềm để đăng nhập SSH vào VPS hoặc Server từ máy tính của bạn (mình hay sử dụng PuTTY).

Bài viết này mình thực hiện trên VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean (5USD/tháng) để làm mẫu ( Hướng dẫn cách đăng ký và tạo VPS tại DigitalOcean ). Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách đăng nhập bằng tài khoản root vào VPS thông qua PuTTY, sau đó sẽ thực hiện theo những hướng dẫn bên dưới :

Kiểm tra thông số phần cứng của VPS hoặc Server Linux

Kiểm tra thông số CPU của VPS hoặc Server

Bạn dùng lệnh “lscpu” để kiểm tra thông tin CPU

lscpu

Ví dụ kết quả :

[[email protected] ~]# lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        1
On-line CPU(s) list:  0
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         45
Stepping:       7
CPU MHz:        1999.999
BogoMIPS:       3999.99
Virtualization:    VT-x
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type:  full
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       4096K
NUMA node0 CPU(s):   0
[[email protected] ~]#

Bằng lệnh “lscpu” bạn có thể biết được các thông số cơ bản của CPU như Architecture,CPU(s),Thread(s) per core,CPU MHz,…

Kiểm tra thông số của nhiều đơn vị phần cứng VPS hoặc Server

Bạn có thể kiểm tra thông số của nhiều đơn vị phần cứng khác nhau như : CPU, RAM, Hard Disk, usb controllers, network adapters,… bằng lệnh “lshw -short

Trước tiên bạn cần cài đặt lshw trên CentOS bằng lệnh sau :

sudo yum install -y lshw

Sau đó chạy lệnh sau để kiểm tra thông số phần cứng của VPS/Server :

lshw -short

Ví dụ kết quả :

[[email protected] ~]# lshw -short
H/W path   Device Class   Description
============================================
           system   Bochs
/0          bus    Motherboard
/0/0         memory   96KiB BIOS
/0/401        processor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
/0/1000        memory   512MiB System Memory
/0/1000/0       memory   512MiB DIMM RAM
/0/100        bridge   440FX - 82441FX PMC [Natoma]
/0/100/1       bridge   82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1      storage  82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2      bus    82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2/1 usb1  bus    UHCI Host Controller
/0/100/1.3      bridge   82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
/0/100/2       display  GD 5446
/0/100/3       network  Virtio network device
/0/100/4       network  Virtio network device
/0/100/5       storage  Virtio block device
/0/100/6       generic  Virtio memory balloon
/1      eth0  network  Ethernet interface
/2      eth1  network  Ethernet interface
[[email protected] ~]#

Kiểm tra phân vùng ổ đĩa lưu trữ trên VPS hoặc Server

Bạn có thể kiểm tra thông số của ổ đĩa lưu trữ trên VPS hoặc Server của bạn bằng lệnh “lsblk

lsblk

Ví dụ kết quả :

[[email protected] ~]# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda  252:0  0 20G 0 disk
└─vda1 252:1  0 20G 0 part /
[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng (benchmark performance) của VPS hoặc Server

Kiểm tra tốc độ truy xuất của ổ cứng lưu trữ bằng lệnh “dd”

dd là lệnh dùng để kiểm tra tốc độ đọc và ghi (read and write) của ổ cứng lưu trữ bằng cách tạo ra 1 GB dữ liệu ngẫu nhiên. Tốc độ (MB/s) càng cao càng tốt.

dd if=/dev/zero of=test_pep_vn bs=64k count=16k conv=fdatasync

Ví dụ kết quả :

[[email protected] ~]# dd if=/dev/zero of=test_pep_vn bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.52049 s, 238 MB/s
[[email protected] ~]#

Theo kết quả kiểm tra trên thì tốc độ đọc & ghi của ổ cứng là 238 MB/s. Lưu ý là khi kiểm tra bằng lệnh dd thì một file có tên là “test_pep_vn” sẽ được tạo ra để chứa dữ liệu test, do đó bạn cần xoá file này đi bằng cách dùng lệnh sau ngay khi test xong :

rm -rf ./test_pep_vn

Kiểm tra tốc độ truy xuất của ổ cứng lưu trữ bằng lệnh “ioping”

Lệnh dd ở trên giống như kiểm tra “bandwidth” của ổ cứng thì lệnh ioping sẽ kiểm tra độ trễ của mỗi lần thực hiện lệnh truy xuất của ổ cứng (giống như bạn ping đến địa chỉ ip nào đó).

Đầu tiên bạn cần phải cài đặt ioping bằng lệnh YUM như sau :

yum install -y ioping;

Sau đó kiểm tra ổ cứng bằng lệnh sau :

ioping . -c 20;

Ví dụ :

[[email protected]_pep_vn ~]# ioping . -c 20;
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=1 time=367 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=2 time=5.5 ms
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=3 time=4.0 ms
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=4 time=5.5 ms
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=5 time=506 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=6 time=377 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=7 time=474 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=8 time=379 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=9 time=467 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=10 time=388 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=11 time=401 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=12 time=438 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=13 time=457 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=14 time=458 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=15 time=456 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=16 time=472 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=17 time=509 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=18 time=455 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=19 time=443 us
4.0 KiB from . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root): request=20 time=456 us

--- . (ext4 /dev/mapper/vg_centos6-lv_root) ioping statistics ---
20 requests completed in 19.0 s, 887 iops, 3.5 MiB/s
min/avg/max/mdev = 367 us / 1.1 ms / 5.5 ms / 1.7 ms

Ở kết quả trên, chúng ta quan tâm đến các tham số sau :

 • 887 iops : có nghĩa là trong vòng 1 giây ổ cứng có thể thực hiện 887 lần truy vấn (đọc & ghi), con số này càng cao càng tốt
 • avg 1.1 ms : tức là độ trễ trung bình (hoặc khoảng thời gian cần thiết để xử lý 1 truy vấn đọc hoặc ghi) của ổ cứng, con số này càng thấp càng tốt.

Kiểm tra hiệu năng toàn diện của VPS hoặc Server bằng sysbench

sysbench là gì?

sysbench là phần mềm đánh giá hiệu năng của Server khá tốt và phổ biến. Để sử dụng được sysbench trên VPS của bạn, thì đầu tiên bạn phải cài đặt (nếu chưa có) thông qua lệnh sau :

sudo yum install -y sysbench
Kiểm tra hiệu năng CPU của VPS hoặc Server bằng sysbench

Sau khi cài đặt thành công sysbench, bạn kiểm tra hiệu năng CPU bằng lệnh sau :

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run

Ví dụ kết quả kiểm tra gói VPS giá rẻ nhất trên DigitalOcean :

[[email protected] ~]# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
  total time:             37.7463s
  total number of events:       10000
  total time taken by event execution: 37.7416
  per-request statistics:
     min:                 3.57ms
     avg:                 3.77ms
     max:                 8.80ms
     approx. 95 percentile:        3.90ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  37.7416/0.00

[[email protected] ~]#
Kiểm tra hiệu năng truy xuất dữ liệu trên ổ cứng của VPS hoặc Server bằng sysbench

Để kiểm tra toàn diện hiệu năng truy xuất dữ liệu ổ cứng của VPS hoặc Server bằng sysbench thì chúng ta sẽ sử dụng các lệnh sau :

Chuẩn bị file test

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare

Thực hiện test

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run

Xoá file test sau khi thực hiện test

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G cleanup

Ví dụ kết quả như sau :

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

128 files, 40960Kb each, 5120Mb total
Creating files for the test...
[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=                                            rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from timer.


Extra file open flags: 0
128 files, 40Mb each
5Gb total file size
Block size 16Kb
Number of random requests for random IO: 0
Read/Write ratio for combined random IO test: 1.50
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing random r/w test
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
Done.

Operations performed: 307200 Read, 204800 Write, 655284 Other = 1167284 Total
Read 4.6875Gb Written 3.125Gb Total transferred 7.8125Gb (26.667Mb/sec)
 1706.66 Requests/sec executed

Test execution summary:
  total time:             300.0003s
  total number of events:       512000
  total time taken by event execution: 172.9468
  per-request statistics:
     min:                 0.00ms
     avg:                 0.34ms
     max:                 82.05ms
     approx. 95 percentile:        0.78ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      512000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  172.9468/0.00

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G cleanup
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Removing test files...
[[email protected] ~]#
Kiểm tra hiệu năng MySQL trên VPS hoặc Server bằng sysbench

sysbench cũng cung cấp cho ta cách kiểm tra hiệu năng của MySQL khi chạy trên VPS. Tất nhiên để thực hiện được điều này, thì bạn cần phải cài đặt MySQL trên VPS của mình.

Bạn nên xem thêm :

Đầu tiên, bạn cần tạo 1 database để test (ở đây mình tạo database có tên là “pep_test”), sau đó bạn chạy lệnh sau :

Chuẩn bị data để test

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare

Thực hiện test

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run

Dọn sạch dữ liệu test

sysbench --test=oltp --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD cleanup

Ví dụ kết quả :

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Creating table 'sbtest'...
Creating 1000000 records in table 'sbtest'...
[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              207886
    write:              0
    other:              29698
    total:              237584
  transactions:            14849 (247.44 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         207886 (3464.14 per sec.)
  other operations:          29698 (494.88 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0108s
  total number of events:       14849
  total time taken by event execution: 479.8818
  per-request statistics:
     min:                 10.72ms
     avg:                 32.32ms
     max:                 98.05ms
     approx. 95 percentile:       42.74ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      1856.1250/4.20
  execution time (avg/stddev):  59.9852/0.01

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD cleanup
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Dropping table 'sbtest'...
Done.
[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng PHP bằng “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

Đây là mã PHP do xTraffic.pep.vn phát triển nhằm giúp các bạn kiểm tra tốc độ thực thi của PHP trên host, VPS hoặc server của mình. Điều đặc biệt là đoạn mã này không chỉ chạy được trên VPS hay server, mà còn chạy được trên cả Share Host.

Đầu tiên, bạn cần phải có PHP trên host của bạn (khuyến cáo sử dụng PHP 5 trở lên), sau đó bạn vào link http://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn để download mã này về và up lên thư mục web của bạn và chạy file index.php để test tốc độ xử lý PHP của host.

Sau đây là kết quả trên VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean :

----------------------------------------------------------------------------------------
|            PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN            |
|                  VERSION 1.0.0                   |
|    DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn    |
----------------------------------------------------------------------------------------
Start : 2014-09-18 08:27:29
Server : [email protected]_
PHP version : 5.4.31
Platform : Linux
----------------------------------------------------------------------------------------
                  FUNCTIONS TESTED                  

+ xtraffic_test_math                          : 1.92132998 sec.
+ xtraffic_test_stringmanipulation                   : 1.63660908 sec.
+ xtraffic_test_hashstring                       : 1.63129616 sec.
+ xtraffic_test_loops                         : 1.03605604 sec.
+ xtraffic_test_ifelse                         : 1.47793007 sec.
----------------------------------------------------------------------------------------
* Total time                              : 7.70322133 sec.

Kiểm tra hiệu năng của VPS hoặc Server bằng UnixBench

UnixBench là phần mềm kiểm tra hiệu năng VPS hoặc Server của bạn một cách toàn diện và đơn giản. Để cài đặt và chạy UnixBench, bạn cần thực hiện theo thứ tự các lệnh sau :

sudo yum install -y gcc gcc-c++ make libXext-devel perl-Time-HiRes
wget -c https://byte-unixbench.googlecode.com/files/UnixBench5.1.3.tgz
tar xvzf UnixBench5.1.3.tgz
cd UnixBench
make
./Run

Kết quả kiểm tra hiệu năng VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean bằng UnixBench như sau :

[[email protected] UnixBench]# ./Run
make all
make[1]: Entering directory `/root/UnixBench'
Checking distribution of files
./pgms exists
./src exists
./testdir exists
./tmp exists
./results exists
make[1]: Leaving directory `/root/UnixBench'
sh: 3dinfo: command not found

  #  # #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #
  #  # ##  # #  # #      #  # #    ##  # #  # #  #
  #  # # # # #  ##      #####  #####  # # # #    ######
  #  # # # # #  ##      #  # #    # # # #    #  #
  #  # #  ## #  # #      #  # #    #  ## #  # #  #
  ####  #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #

  Version 5.1.3           Based on the Byte Magazine Unix Benchmark

  Multi-CPU version         Version 5 revisions by Ian Smith,
                   Sunnyvale, CA, USA
  January 13, 2011          johantheghost at yahoo period com


1 x Dhrystone 2 using register variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Double-Precision Whetstone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Execl Throughput 1 2 3

1 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1 2 3

1 x Pipe Throughput 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Pipe-based Context Switching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Process Creation 1 2 3

1 x System Call Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Shell Scripts (1 concurrent) 1 2 3

1 x Shell Scripts (8 concurrent) 1 2 3

========================================================================
  BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

  System: xtraffic.pep.vn: GNU/Linux
  OS: GNU/Linux -- 2.6.32-431.1.2.0.1.el6.x86_64 -- #1 SMP Fri Dec 13 13:06:13 UTC 2013
  Machine: x86_64 (x86_64)
  Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
  CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz (4000.0 bogomips)
     x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
  10:11:46 up 1 day, 19:20, 1 user, load average: 0.07, 0.02, 0.00; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Wed Jun 25 2014 10:11:46 - 10:39:39
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables    24594076.4 lps  (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone           2667.8 MWIPS (9.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                3325.0 lps  (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks    732734.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks     204643.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks    1597063.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput               1437863.0 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching         269559.6 lps  (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                8865.1 lps  (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)          3896.9 lpm  (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)          528.3 lpm  (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead            1760247.4 lps  (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values        BASELINE    RESULT  INDEX
Dhrystone 2 using register variables     116700.0  24594076.4  2107.5
Double-Precision Whetstone            55.0    2667.8  485.0
Execl Throughput                 43.0    3325.0  773.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks     3960.0   732734.6  1850.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks      1655.0   204643.6  1236.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks     5800.0  1597063.2  2753.6
Pipe Throughput                12440.0  1437863.0  1155.8
Pipe-based Context Switching          4000.0   269559.6  673.9
Process Creation                126.0    8865.1  703.6
Shell Scripts (1 concurrent)           42.4    3896.9  919.1
Shell Scripts (8 concurrent)           6.0    528.3  880.6
System Call Overhead             15000.0  1760247.4  1173.5
                                  ========
System Benchmarks Index Score                    1082.6

[[email protected] UnixBench]#

Kiểm tra hiệu năng MySQL của VPS hoặc Server bằng MySQL Benchmark

MySQL Benchmark là công cụ kiểm tra hiệu năng MySQL toàn diện do chính MySQL phát triển. Để chạy được công cụ này thì máy chủ của bạn bắt buộc phải cài đặt và chạy MySQL thành công.

Để cài đặt MySQL Benchmark bạn cần chạy lệnh sau :

sudo yum install -y mysql-bench

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần tạo database có tên là “test” (nếu chưa có) để MySQL Benchmark thực hiện trên database này.

Bạn chạy lần lượt những lệnh sau để thực hiện kiểm tra :

cd /usr/share/sql-bench/
./run-all-tests --user=root --password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD

Sau đây là kết quả chạy trên VPS giá rẻ nhất 1USD/tháng của RamNode :

[[email protected] sql-bench]# ./run-all-tests --user=root --password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD
Benchmark DBD suite: 2.15
Date of test:    2014-09-23 4:18:15
Running tests on:  Linux 2.6.32-042stab093.4 x86_64
Arguments:
Comments:
Limits from:
Server version:   MySQL 5.1.73
Optimization:    None
Hardware:

alter-table: Total time: 4 wallclock secs ( 0.02 usr 0.01 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 0.03 CPU)
ATIS: Total time: 10 wallclock secs ( 2.22 usr 0.13 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 2.35 CPU)
big-tables: Total time: 5 wallclock secs ( 1.05 usr 0.20 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 1.25 CPU)
connect: Total time: 48 wallclock secs (16.28 usr 5.59 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 21.87 CPU)
create: Total time: 88 wallclock secs ( 1.93 usr 0.62 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 2.55 CPU)
insert: Total time: 476 wallclock secs (141.18 usr 23.27 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 164.45 CPU)
select: Total time: 144 wallclock secs (13.26 usr 1.56 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 14.82 CPU)
transactions: Test skipped because the database doesn't support transactions
wisconsin: Total time: 4 wallclock secs ( 1.30 usr 0.27 sys + 0.00 cusr 0.00 csys = 1.57 CPU)

All 9 test executed successfully

Totals per operation:
Operation              seconds   usr   sys   cpu  tests
alter_table_add            1.00  0.00  0.00  0.00   100
alter_table_drop            2.00  0.00  0.00  0.00   91
connect                3.00  1.73  0.33  2.06  10000
connect+select_1_row          4.00  2.08  0.36  2.44  10000
connect+select_simple         4.00  1.94  0.39  2.33  10000
count                 2.00  0.01  0.00  0.01   100
count_distinct             4.00  0.08  0.00  0.08  1000
count_distinct_2            7.00  0.07  0.01  0.08  1000
count_distinct_big          58.00  1.76  0.04  1.80   120
count_distinct_group          4.00  0.25  0.01  0.26  1000
count_distinct_group_on_key      7.00  0.08  0.02  0.10  1000
count_distinct_group_on_key_parts   3.00  0.26  0.00  0.26  1000
count_distinct_key_prefix       4.00  0.07  0.01  0.08  1000
count_group_on_key_parts        5.00  0.25  0.01  0.26  1000
count_on_key             50.00  3.16  0.44  3.60  50100
create+drop              14.00  0.53  0.17  0.70  10000
create_MANY_tables          58.00  0.41  0.10  0.51  10000
create_index              1.00  0.00  0.00  0.00    8
create_key+drop            13.00  0.61  0.19  0.80  10000
create_table              0.00  0.00  0.00  0.00   31
delete_all_many_keys         16.00  0.01  0.00  0.01    1
delete_big               0.00  0.00  0.00  0.00    1
delete_big_many_keys         16.00  0.01  0.00  0.01   128
delete_key               0.00  0.19  0.07  0.26  10000
delete_range              2.00  0.00  0.00  0.00   12
drop_index               0.00  0.00  0.00  0.00    8
drop_table               0.00  0.00  0.00  0.00   28
drop_table_when_MANY_tables      1.00  0.18  0.07  0.25  10000
insert                29.00  5.74  2.66  8.40 350768
insert_duplicates           7.00  2.00  0.77  2.77 100000
insert_key              29.00  2.32  0.80  3.12 100000
insert_many_fields           2.00  0.08  0.02  0.10  2000
insert_select_1_key          1.00  0.00  0.00  0.00    1
insert_select_2_keys          1.00  0.01  0.00  0.01    1
min_max                2.00  0.01  0.00  0.01   60
min_max_on_key            11.00  4.70  0.86  5.56  85000
multiple_value_insert         1.00  0.08  0.01  0.09 100000
once_prepared_select         11.00  2.88  0.94  3.82 100000
order_by_big              7.00  5.14  0.07  5.21   10
order_by_big_key            7.00  5.35  0.07  5.42   10
order_by_big_key2           6.00  5.15  0.06  5.21   10
order_by_big_key_desc         6.00  5.34  0.09  5.43   10
order_by_big_key_diff         6.00  5.13  0.07  5.20   10
order_by_big_key_prefix        7.00  5.18  0.05  5.23   10
order_by_key2_diff           1.00  0.48  0.01  0.49   500
order_by_key_prefix          0.00  0.25  0.00  0.25   500
order_by_range             0.00  0.26  0.01  0.27   500
outer_join               6.00  0.00  0.00  0.00   10
outer_join_found            6.00  0.01  0.00  0.01   10
outer_join_not_found          5.00  0.00  0.00  0.00   500
outer_join_on_key           5.00  0.00  0.01  0.01   10
prepared_select            13.00  5.83  0.93  6.76 100000
select_1_row              6.00  1.78  0.71  2.49 100000
select_1_row_cache           7.00  1.66  0.68  2.34 100000
select_2_rows             7.00  1.72  0.84  2.56 100000
select_big               7.00  5.25  0.00  5.25   80
select_big_str             2.00  0.71  0.36  1.07  10000
select_cache             17.00  0.58  0.10  0.68  10000
select_cache2             16.00  0.59  0.10  0.69  10000
select_column+column          7.00  1.75  0.74  2.49 100000
select_diff_key            0.00  0.03  0.01  0.04   500
select_distinct            3.00  0.40  0.01  0.41   800
select_group              9.00  0.34  0.03  0.37  2911
select_group_when_MANY_tables     2.00  0.20  0.09  0.29  10000
select_join              1.00  0.11  0.00  0.11   100
select_key              27.00  11.85  2.34  14.19 200000
select_key2              28.00  11.76  2.35  14.11 200000
select_key2_return_key        27.00  12.68  1.12  13.80 200000
select_key2_return_prim        28.00  11.46  2.47  13.93 200000
select_key_prefix           28.00  11.81  2.42  14.23 200000
select_key_prefix_join         2.00  1.01  0.00  1.01   100
select_key_return_key         25.00  11.42  2.54  13.96 200000
select_many_fields           3.00  0.97  0.18  1.15  2000
select_range             17.00  2.01  0.05  2.06   410
select_range_key2           4.00  1.29  0.14  1.43  25010
select_range_prefix          3.00  1.27  0.16  1.43  25010
select_simple             4.00  1.48  0.58  2.06 100000
select_simple_cache          4.00  1.43  0.60  2.03 100000
select_simple_join           0.00  0.15  0.01  0.16   500
update_big               7.00  0.00  0.00  0.00   10
update_of_key             5.00  0.89  0.38  1.27  50000
update_of_key_big           3.00  0.01  0.00  0.01   501
update_of_primary_key_many_keys    4.00  0.01  0.00  0.01   256
update_with_key            26.00  5.13  2.10  7.23 300000
update_with_key_prefix         9.00  2.75  0.78  3.53 100000
wisc_benchmark             1.00  0.79  0.04  0.83   114
TOTALS                787.00 174.91  31.58 206.49 3425950
[[email protected] sql-bench]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS hoặc Server bằng vpsbench

vpsbench đơn giản chỉ là 1 tập lệnh dùng để xem thông tin và đánh giá hiệu năng của VPS hoặc Server trên hệ điều hành Linux. vpsbench giúp bạn xem thông tin CPU (số nhân và tốc độ), RAM và kiểm tra hiệu năng “I/O”, thời gian nén 1 tập tin 25MB bằng Bzip, tốc độ kết nối internet bằng cách download 1 file 100MB từ host khác…

Để thực hiện vpsbench bạn cần chạy theo thứ tự các lệnh sau :

sudo yum install -y time bzip2
bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/)

Kết quả kiểm tra hiệu năng VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean bằng vpsbench như sau :

[[email protected] ~]# bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/) --2014-06-25 10:56:14-- https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/ Resolving raw.github.com... 103.245.222.133 Connecting to raw.github.com|103.245.222.133|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently Location: https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/ [foll                                            owing] --2014-06-25 10:56:15-- https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/ Resolving raw.githubusercontent.com... 103.245.222.133 Connecting to raw.githubusercontent.com|103.245.222.133|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 4898 (4.8K) [text/plain] Saving to: “STDOUT” 100%[======================================>] 4,898    --.-K/s  in 0s

2014-06-25 10:56:15 (79.5 MB/s) - written to stdout [4898/4898]

Benching I/O ... OK
Benching CPU. Bzipping 25MB file ... OK
Benching inbound network. Downloading 100MB file ... OK
Share at https://github.com/mgutz/vpsbench/wiki/VPS-Hosts


_06/25/2014 - VMPLAN - DATACENTER - OS - AUTHOR_
```
CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
Number of cores: 1
CPU frequency: 1999.999 MHz
Total amount of RAM: 490 MB
Total amount of swap: 0 MB
System uptime:  1 day, 20:05,
I/O speed: 192 MB/s
Bzip 25MB: 6.67s
Download 100MB file: 28.3MB/s
```


[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS hoặc Server bằng freevps bench (source freevps)

freevps bench cũng là 1 tập lệnh gần giống với vpsbench do freevps.us phát triển dùng để xem thông tin và kiểm tra hiệu năng toàn diện của VPS hoặc Server của bạn. Điểm khác biệt giữa vpsbench và freevps bench là freevps bench sẽ kiểm tra tốc độ kết nối internet của VPS toàn diện hơn bằng cách download file ở các server đặt tại nhiều địa điểm khác nhau như USA, Nhật Bản, Hà Lan,…

Để thực hiện freevps bench bạn chỉ cần chạy 1 lệnh bên dưới :

bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/1a12659c9b0a74dcf4f0/raw/)

Kết quả kiểm tra hiệu năng VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean bằng freevps bench như sau :

[[email protected] ~]# bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/1a12659c9b0a74dcf4f0/raw/)
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 1999.999 MHz
Total amount of ram : 490 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime :  1 day, 20:30,
Download speed from CacheFly: 13.5MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 6.24MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 10.7MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 9.55MB/s
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 6.00MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 2.77MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 106MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 12.6MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 10.3MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 11.0MB/s
I/O speed : 204 MB/s
[[email protected] ~]#

Kiểm tra tốc độ kết nối internet của VPS hoặc Server

Bạn có thể upload 1 file dung lượng lớn (cỡ 100MB) lên VPS hoặc Server rồi dùng trình duyệt để download thử file đó về, đây là cách dễ làm và trung thực nhất. Tuy nhiên, cách làm vừa rồi không toàn diện do bạn không thể test tốc độ download từ vị trí địa lý khác (như Mỹ, Anh, Đức,…), do đó xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến bạn cách test tốc độ kết nối internet của VPS hoặc Server một cách toàn diện hơn thông qua “speedtest-cli”

speedtest-cli là gì?

speedtest-cli” là một chương trình kiểm tra tốc độ kết nối internet được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. Chương trình speedtest-cli hoạt động bằng cách download file từ các máy chủ thuộc hệ thống của speedtest.net

Cài đặt speedtest-cli trên VPS hoặc Server

Để thực hiện được, đầu tiên bạn phải có “wget” trên Server của bạn, nếu bạn chưa có “wget” thì có thể cài đặt thông qua lệnh sau :

sudo yum install -y wget

Bạn cài đặt speedtest-cli lên VPS hoặc Server bằng cách dùng theo thứ tự các lệnh sau :

wget --no-check-certificate https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod a+rx speedtest_cli.py
sudo mv speedtest_cli.py /usr/local/bin/speedtest-cli
sudo chown root:root /usr/local/bin/speedtest-cli

Sau đó, bạn thực hiện kiểm tra tốc độ kết nối internet của VPS hoặc Server của bạn bằng lệnh đơn giản sau :

speedtest-cli

Khi thực hiện lệnh này, “speedtest-cli” sẽ tìm máy chủ gần nhất (theo vị trí địa lý) của speedtest.net để kiểm tra, và kết quả kiểm tra tốc độ kết nối internet VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean như sau :

[[email protected] ~]# wget --no-check-certificate https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
--2014-06-22 04:42:40-- https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
Resolving raw.github.com... 103.245.222.133
Connecting to raw.github.com|103.245.222.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py [following]
--2014-06-22 04:42:41-- https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
Resolving raw.githubusercontent.com... 103.245.222.133
Connecting to raw.githubusercontent.com|103.245.222.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 20936 (20K) [text/plain]
Saving to: “speedtest_cli.py”

100%[==============================================================================================================================>] 20,936   --.-K/s  in 0s

2014-06-22 04:42:42 (78.1 MB/s) - “speedtest_cli.py” saved [20936/20936]

[[email protected] ~]# chmod a+rx speedtest_cli.py
[[email protected] ~]# sudo mv speedtest_cli.py /usr/local/bin/speedtest-cli
[[email protected] ~]# sudo chown root:root /usr/local/bin/speedtest-cli
[[email protected] ~]# speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from DigitalOcean (128.199.173.191)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Telin (Singapore) [6.25 km]: 17.246 ms
Testing download speed........................................
Download: 774.99 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 188.60 Mbits/s
[[email protected] ~]#

Theo như kết quả trên, “speedtest-cli” kết nối với máy chủ của Telin đặt tại Singapore (địa điểm gấn nhất của VPS) và có tốc độ download là 774.99 Mbits/s (tương đương 97 MB/s) và upload là 188.60 Mbits/s (tương đương 23.6 MB/s), một con số ấn tượng nếu so với tốc độ kết nối 100 Mbps (tương đương 12.5 MB/s) trong nước của các nhà cung cấp hosting tại Việt Nam.

Hy vọng sau bài hướng dẫn này, các bạn sẽ biết cách đánh giá toàn diện VPS hoặc Server của các nhà cung cấp khác nhau, qua đó lựa chọn cho mình nhà cung cấp có nhất lượng dịch vụ cao nhất và giá rẻ nhất.

** This article is copyrighted by xTraffic’s Blog **