[Infographic] 9 bước xây dựng thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân chính là cách bạn tiếp thị, quảng bá hình ảnh của bản thân. Đây cũng là một việc làm quan trọng và cần thiết cho mỗi người dù với bất kì một mục tiêu nào chăng nữa thì nó sẽ là một nhân tố quan trọng trong sự thành công của bạn. Hãy tham khảo Infographic này để có thể biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân chỉ bằng 9 bước cơ bản dưới đây.

[Infographic] 9 bước xây dựng thương hiệu cá nhân - infographic thương hiệu cá nhân xây dựng thương hiệu - Marketing

Source : dna